Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника. Књ. 1: 1186 – 1321.

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника. Књ. 1: 1186 – 1321. – . – 652 с. – (Извори за српску историју / Историјски институт; књ. 9. Ћирилички извори; књ. 1)

Libraries: НБУВ: С11245/1

Language of edition: serbian

Historical period: 1186 – 1321

Abstract (in Ukrainian):

Приред. Владимир Мошин, Сима Ћирковић, Душан Синдик; ред. Душан Синдик.

Categories

Geographical object: Serbia

Subject: Rest of Europe