Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Галичина та Волинь у добу середньовіччя.

Галичина та Волинь у добу середньовіччя. – Льв.: р. – 252 с.

Libraries: НБУВ: ВА616686

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

До збірки ввійшли матеріали двох міжнародних наукових конференцій, присвячених 800-річчю створення Галицько-Волинської держави (Львів 9–10 грудня 1999 року) та з нагоди 800-річчя від народження Данила Галицького (Львів і Олеський замок 26 і 28 жовтня 2001 року).

Ісаєвич Я. Галицько-Волинське князівство доби Данила Галицького та його нащадків 3

Войтович Л. Роман Мстиславич і утворення Галицько-Волинського князівства 13

Кралюк П. Західні орієнтири Романа Мстиславича 31

Непорожня Н. Данило Галицький у литовській історіографії 38

Dąbrowski D. Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264-1299/1300 r. 42

Войтович Л. Юрій Львович і його політика 70

Бєняк Я. Вигаснення галицько-волинської княжої династії 79

Книш Я. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису 86

Голик Р. Чудесне і повсякденне: семіотика духовної культури Галицько-Волинського князівства 106

Ясіновський Ю. Музична культура Галицько-Волинського князівства 115

Стеблій Ф. Традиції княжої доби як чинник легітимізації національно-політичних аспірацій галицьких українців в епоху національного відродження (перша половина XIX ст.) 130

Ауліх В. Княжий Галич 139

Коваленко В. Чернігів і Галич у ХІІ-ХІІІ ст. 154

Лукомський Ю., Петрик В. Нові матеріали до відтворення елементів містобудівельної структури Галича 12 – 13 ст. 166

Александрович В. Невикористаний аргумент для датування Успенського собору в Галичі 183

Буко A., Дзєньковский Т., Голуб С. Холм доби Данила Романовича у світлі результатів найновіших розкопок 187

Кучинко М. Проблема етноплемінних і адміністративних меж Волинської землі кінця X – середини XIV ст. 191

Петегирич B. Початки Белза і Буська та формування їх соціально-топографічної структури в X-XIV ст. 199

Гупало В. Археологічні дослідження у Дубно 210

Пришляк В. Середньовічні шляхи Галицько-Волинських земель в епоху Романовичів 221

Мацкевий Л. Використання печер і скель у добу середньовіччя на заході України 229

Кіндратюк Б. Музичне мистецтво Галицько-Волинської держави в археологічних пам'ятках 239

Categories

Subjects (3): Collections of historical articles, Proceedings of Galychyna, Volyn as part of Lithuania and Poland (1340 – 1793)