Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Глобальна периферія в XXI ст.

Глобальна периферія в XXI ст. – Київ: Інститут всесвітньої історії НАН України, . – 390 с.

Libraries: НБУВ: ВА782390

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: зб. наук. пр. / [за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Гури В. К.]; Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України».

Categories

Subject: World History