Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Глобальна периферія в XXI ст.

Глобальна периферія в XXI ст. – Київ: Інститут всесвітньої історії НАН України, . – 390 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА782390

Мова видання: українська

Засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: зб. наук. пр. / [за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Гури В. К.]; Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України».

Категорії

Предмет: Всесвітня історія