Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Pajtasz W. Historyczne znaczenie dzieła biskupa Innocentego Winnickiego.

Pajtasz W. Historyczne znaczenie dzieła biskupa Innocentego Winnickiego. – PUTL, , t. 3, s. 51 – 61.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Історичне значення твору єпископа Інокентія Винницького».

Categories

Author: Pajtash V.

Personality: Vynnyckyj Ivan (1654 – 1700)

Subject: Ukrainian persons