Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Верменич Я. В. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Верменич Я. В. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ - початку ХХ ст. – К.: р. – 356 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Монографія присвячена осмисленню регіональних моделей українського націєстановлення та формування національної ідентичності упродовж другої половини ХІХ та початку ХХ століття. Простежено вплив інтелектуального середовища, насамперед наукових і публіцистичних дискурсів, на процеси національного самовизначення українського етносу. Досліджено динаміку суспільної думки від романтизованих позитивістських уявлень до формулювання національного ідеалу на перетині ліберальних, націоналістичних та соціал-демократичних побудов.

Categories

Author: Vermenych Jaroslava Volodymyrivna (1967 –)

Subject: Ukrainian movement of 1784 – 1916