Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Верменич Я. В. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Верменич Я. В. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні проекти другої половини ХІХ - початку ХХ ст. – К.: р. – 356 с.

Мова видання: українська

Монографія присвячена осмисленню регіональних моделей українського націєстановлення та формування національної ідентичності упродовж другої половини ХІХ та початку ХХ століття. Простежено вплив інтелектуального середовища, насамперед наукових і публіцистичних дискурсів, на процеси національного самовизначення українського етносу. Досліджено динаміку суспільної думки від романтизованих позитивістських уявлень до формулювання національного ідеалу на перетині ліберальних, націоналістичних та соціал-демократичних побудов.

Категорії

Автор: Верменич Ярослава Володимирівна (1967 р. –)

Предмет: Український рух 1784 – 1916 рр.