Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Український рух 1784 – 1916 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2013 р. – 62, 805, [1] с.: іл.

[Дзира І. Я.] Козацьке літописання та українське національне відродження 19 ст. – Розбудова держави, 1995 р., № 2, с. 29 – 34.

[Оглоблин О. П.] М.Грушевський і українське національне відродження. – УІ, 1964 р., № 2-3, с. 1 – 6.

[Патер І. Г.] Галичина і галичани у діяльності Союзу визволення України. – Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької, Львів, 1998. – С. 153 – 168.

[Патер І. Г.] Союз визволення України: Заснування, пролітична платформа та орієнтація. – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип.34. – С. 331 – 339.

(1)