Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 1784 – 1916 рр.

Дивіться також:

Предмети (2): Економіка, Соціальна історія

Бібліографічні записи (1 – 10 / 58)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бачинська О. А.] Торгівля в Дунайському козацькому війську. – Записки історичного факультету Одеського університету, 1996 р., т. 2, с. 42 – 49.

[Бачинський А. Д.] Економічний стан українських придунайських земель у 18 – поч. 19 ст. – ІНГЕДУ, 1971 р., т. 6, с. 43 – 51.

[Білокінь С. І.] Імперське управління Україною: 1794 – 1902 рр. – Наше минуле, 1993 р., № 1, с. 198 – 219.

[Бойко А. В.] Дослідження історії сільського господарства південної України останньої чверті 18 ст. і проблема реконструкції джерельної бази. – «Питання аграрної історії України та Росії», Дніпропетровськ, 1999 р., с. 60 – 65.

[Бойко А. В.] Історіографічна традиція й дослідження аграрної історії південної України. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 153 – 161.

[Бойко А. В.] Колонізація і аграрні відносини в південній Україні у джерелах останньої чверті 18 ст. – «Питання аграрної історії України та Росії», Дніпропетровськ, 1995 р., с. 34 – 39.

[Брянцева Т. П.] Соціальна структура населення міст Волині кін. 18 ст. – ВКУ, 1981 р., № 23, с. 79 – 87.

[Бундак О. А.] Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795 – 1861 рр. – Льв.: автореф.к.і.н., 1999 р. – 16 с.

(1)