Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 1784 – 1916 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 12)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гошовський С.] Ceny we Lwowie w latach 1701 – 1914. – Lw.: 1934. – 7, 176, 243 s. – Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, t. 13.

[Лисенко С. М.] Правобережна шляхта: к.18 – 1 п.19 ст. – Біла Церква: 2002 р. – 398 с.

[Мацюк О. Я.] Водяні знаки документів – джерело для вивчення історії паперової промисловості України кін. 18 – 1 пол. 19 ст. – «Українська республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін», (2-а), 1965 р., секція 2, с. 239 – 260.

[Оглоблин О. П.] Архів Києво-Межигірської фабрики. – ЗапІФВ, 1926 р., т. 9, с. 332 – 342.

[Прищепа О. П.] Міста Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. – Рівне: 2010 р. – 287 с.

[Сварник І. І.] Архіви і затвердження шляхетства: кін. 18 – поч. 19 ст. – НГ, (6-а), 1997 р., с. 140 – 142.

[Скалецька О. Ю.] Русские и украинские купцы на рынках Молдавии: 1791 – 1812 гг. – «Россия и юго-восточная Европа», Кишинёв, Штиинца, 1984 г., с. 30 – 55.

[Фесенко В. А.] Архів Луганського ливарного заводу: 1795 – 1887 рр. – ЗапІФВ, 1929 р., т. 21-22, с.

[Чернецький Є. А.] Дідичі та посесори Київської губернії на початку XIX століття. – Біла Церква, 2002 р. – 38 с.

[Чернецький Є. А.] Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII — середина XIX ст.) – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006 р., т. 2 – 224 с.; т. 3 – 240 с.; т. 4 – 224 с.; т. 5 – 240 с.

(1)