Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дворянство у 1784 – 1916 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Антонович В. Б.] Дворянство Волынской губернии. – Жт.: 1867 г. – 189 с.

[Бойничич І.] Der Adel von Galizien, Ladomerien und der Bukowina. – Nürnberg: 1905. – 271 S., 316 Taf. Wappen.

[Вольський М.] Zmiany heraldyczne u szlachty polskiej w kontekście jej migracji na Podole. – «Kamieniec Podolski: studia z dziejów miasta i regionu», Kraków, 2000, t. 1, s. 271 – 277, 3 il.

[Гуржинський С.] Nobilitacje w Galicji w latach 1772 – 1918. – Warszawa: Dig, 1997. – 288 s.

[Ілляшевич Л. В.] Краткий очерк истории харьковского дворянства. – К.: тип.Зильберберга, 1885 г. – 166, 36 с.

[Маркович О. М.] Историческая и статистическая записка о дворянском сословии и дворянских имуществах Черниговской губернии. – Материалы для статистики Российской империи, 1841 г., т. 2, отд. 4, с.

[Марцінек Р.] Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej [18 – 19 ww.]. – Kraków: 1996, t. 1 = 159 s.

(1)