Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міста у 1784 – 1916 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 27)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Брянцева Т. П.] Генеральний перепис 1795 – 1796 рр. про міста Волині. – ВКУ, 1975 р., № 17, с. 69 – 76.

[Брянцева Т. П.] Соціальна структура населення міст Волині кін. 18 ст. – ВКУ, 1981 р., № 23, с. 79 – 87.

[Брянцева Т. П.] Топографічні описи губерній правобережної України 1798 – 1799 рр. як джерело до вивчення історії міст. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 86 – 89.

[Дружиніна О. І.] Возникновение городов на юге Украины и в США: общее и особенное. – Новая и новейшая история, 1976 г., № 2, с. 69 – 76.

[Карліна О. М.] Соціально-економічна характеристика волинських міст наприкінці 18 ст. – «Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування», Рівне, 1993 р., с.

(1)