Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чорноморська минувшина [3].

Чорноморська минувшина [3]. – Одеса: Фенікс, р., т. 3 3 – 208 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1819 – 1820 рр.

Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.

Станіславський Вячеслав До питання про опікування Івана Мазепи справами української торгівлі 5

Сєнь Дмитро “Нам тут на реке Аграхани жить не тесно”: із історії початкового етапу освоєння донським козацтвом Північного Кавказу в кінці 17 ст. 16

Гродецька Валентина Взаємини міської шляхти Брацлавського воєводства зі старостинськими урядами у 17 ст. 27

Лиман Ігор Козацький рід Черняків в історії України, Росії, США 35

Шпитальов Геннадій Питання військової організації і тактики запорозького козацтва періоду Нової Січі у контексті російсько турецьких війн 18 ст. 45

Середа Олександр Ханська Україна в адміністративні структурі Сілістринсько-Очаківського еялету 57

Наталія Діанова Тема козацтва у науковій спадщині архієпископа Гавриїла Розанова 72

Гончарук Тарас Оренбурзькі козаки на кордоні одеського порто-франко (1819 – 1820 рр.) 76

Кухарук Олександр Десант на Босфор в планах російського командування під час кризи 1837 – 1840 рр. 86

Грєбцова Ірена, Грєбцов Владислав Становлення жіночої освіти в козацьких землях Дону і північного Кавказу в середині 19 ст. 95

Джумига Євген Спогади учасників вільнокозацького руху півдня України на сторінках “Українського козацтва” 104

Тхоржевська Тетяна Якімінська Любов Загальновійськові ціннісні орієнтації в українській козацькій традиції 112

Новикова Людмила Козацька тематика в працях А. Д. Бачинського (1933-1995) 118

Реєстр праць козацької проблематики А Д Бачинського 135

Музичко Олександр Одеський історик Є. О. Загоровський в українському історіографічному процесі першої половини ХХ ст. 139

Реєстр праць Євгена Загоровського 154

Полторак Володимир Справа про відстрочку перенесення Запорозької Січі у 1764 р. 155

Хромов Анатолій Проект Дунайського козацького війська 1812 р. та ставлення до козацтва місцевого керівництва Бессарабії 159

Бачинська Олена Білоусова Лілія Прапори козацьких військ Південної України у фондах Державного архіву Одеської області 164

Вінцковський Тарас Іван Липа і вільне козацтво 172

Ріцко Вергілій Історичні пісні зібрані в селах на території колишньої Задунайської Січі (Добруджа, Румунія) у 1976-1978 рр. 175

Категорії

Предмети (2): Економіка; суспільні верстви 1784 – 1916 рр., Нащадки Запоріжжя