Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego w roku 1773 miesiąca novembra dnia 17 sporządzonej.

Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego w roku 1773 miesiąca novembra dnia 17 sporządzonej. – Białystok: . – 196 s.

Language of edition: polish

Historical period: 1773

Abstract (in Ukrainian):

«Книга деканської візитації Підляського деканату, споряджена 17.11.1773 р. »

Categories

Authors (2): Vilchevskyj Valdemar, Maroshek Juzef

Geographical object: Pidljashshja

Subjects (2): Administration of the Uniate Church in 1648 – 1783, Collections of documents 1648 – 1783 on the history of churches and fraternities