Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції "згори", 1928 – 1940.

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції "згори", 1928 – 1940. – Київ: Ін-т історії України НАН України, . – 527 с.

Libraries: НБУВ: ВС56986

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1928 – 1940

Abstract (in Ukrainian):

Зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. «Реабілітовані історією», Держ. архів Вінниц. обл., Від. по розроб. архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ; [упоряд.: Р. Подкур та ін.].

Categories

Subject: New arrivals