Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції "згори", 1928 – 1940.

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції "згори", 1928 – 1940. – Київ: Ін-т історії України НАН України, . – 527 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВС56986

Мова видання: українська

Історичний період: 1928 – 1940 рр.

Зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Голов. редкол. наук.-док. серії кн. «Реабілітовані історією», Держ. архів Вінниц. обл., Від. по розроб. архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ; [упоряд.: Р. Подкур та ін.].

Категорії

Предмет: Нові надходження