Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000 – 900 рр. до Р.Х.).

Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000 – 900 рр. до Р.Х.). – Київ: АртЕк, р. – 338 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 5 th. b.C. – 9 cent. b.C.

Abstract (in Ukrainian):

В монографії розглядаються результати багаторічних досліджень озброєння давніх суспільств на території України, починаючи від доби неоліту – бронзи і до кіммерійського періоду. Приділено пильну увагу типології різноманітних видів озброєння, проаналізовано хронологічні аспекти їх розвитку на фоні культурно-історичних процесів того часу.

Розглядаються питання виробництва предметів озброєння, включаючи технологію їх виготовлення, характер сировинних баз, фізичні властивості матеріалу. Досліджуються автохтонні та іноваційні впливи на появу та еволюцію нових винаходів. Пропонується характеристика бойових властивостей різнотипних і різночасових видів зброї. В цілому предмети озброєння розглядаються як історичне джерело, важливе для реконструктивного аналізу як окремих військово-історичних подій, так і цілих культурно-історичних та етнокультурних моделей.

Categories

Author: Klochko Viktor Ivanovych

Subjects (3): Bronze Age, History of material culture, Tripillian culture