Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000 – 900 рр. до Р.Х.).

Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000 – 900 рр. до Р.Х.). – Київ: АртЕк, р. – 338 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 5 тис. до н.е. – 9 ст. до н.е.

В монографії розглядаються результати багаторічних досліджень озброєння давніх суспільств на території України, починаючи від доби неоліту – бронзи і до кіммерійського періоду. Приділено пильну увагу типології різноманітних видів озброєння, проаналізовано хронологічні аспекти їх розвитку на фоні культурно-історичних процесів того часу.

Розглядаються питання виробництва предметів озброєння, включаючи технологію їх виготовлення, характер сировинних баз, фізичні властивості матеріалу. Досліджуються автохтонні та іноваційні впливи на появу та еволюцію нових винаходів. Пропонується характеристика бойових властивостей різнотипних і різночасових видів зброї. В цілому предмети озброєння розглядаються як історичне джерело, важливе для реконструктивного аналізу як окремих військово-історичних подій, так і цілих культурно-історичних та етнокультурних моделей.

Категорії

Автор: Клочко Віктор Іванович

Предмети (2): Бронзовий вік, Трипільська культура