Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Półćwiartek J. Podziały i zbliżenia między kościołem łacińskim a greckokatolickim i cerkwą prawosławną w strukturach parafialnych na ziemiach czerwonoruskich czasów nowożytnych.

Półćwiartek J. Podziały i zbliżenia między kościołem łacińskim a greckokatolickim i cerkwą prawosławną w strukturach parafialnych na ziemiach czerwonoruskich czasów nowożytnych. – «400-lecie unii brzeskiej: tło polityczne, skutki społeczne i kulturalne», Częstochowa, , s. 65 – 83.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Поділи та зближення між латинською та греко-католицькою церквою і православною церквою у парафіальних структурах на червоноруських землях у новожитні часи».

Categories

Author: Pulchvjartek Juzef

Geographical object: Red Ruthenia

Subjects (2): Interfaith relations in 1648 – 1783, Other issues of religious life in 1648 – 1783