Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Боряк Г. В. Ревізії та люстрації українських староств кін. 15 – сер. 16 ст. в аспекті історико-географічної джерельної цінності.

Боряк Г. В. Ревізії та люстрації українських староств кін. 15 – сер. 16 ст. в аспекті історико-географічної джерельної цінності. – «Географічний фактор в історичному процесі», К., Наукова думка, р., с. 145 – 154.

Libraries: НБУВ: ВА526521

Language of edition: ukrainian

Historical period: End 15 – mid 16 cent.

Abstract (in Ukrainian):

С. 152: «З картосхеми випливає, що понад 85 % території українських земель, які входили до складу в.кн.Литовського та Кор.Польського, зафіксована в ревізіях та люстраціях.»

Categories

Author: Borjak Genadij Volodymyrovych (1956 –)

Subjects (3): Geography of Ukraine, Statistical sources studies, Studies of 13 – 16-cent. sources