Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Statistical sources studies

Bibliographical records (1 – 10 / 50)

List sorting: author, title, A – Z

[Atamanenko V. B.] Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів 2 пол.16 ст. – «Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України», Дп., 1995 р., с.

[Borjak G. V.] Ревізії та люстрації українських староств кін. 15 – сер. 16 ст. в аспекті історико-географічної джерельної цінності. – «Географічний фактор в історичному процесі», К., Наукова думка, 1990 р., с. 145 – 154.

[Budzynskyj Z.] Nieznane spisy dekanalne eparchii lwowskiej jako źródła do dziejów pogranicza polsko-ruskiego w 2 połowie 18 w. – «Historia. Archiwistyka. Ludzie», Warszawa, 2000, s. 39 – 55.

[Czyżewski F.] Metryki chrztu z Ostroga 1599 – 1666. – MH, 1938, t. 17, № 7-8, s. 122 – 127; № 9, s. 140 – 143.

[Dashkevych J. R.] Люстрація Галичини 1469 р. як сфрагістичне джерело. – НГ, (5-а), 1995 р., с. 22 – 23.

[Gagenmejster V. M.] Метрики 18 ст.: село Красноселки Летичівського повіту на Поділлі 1737 – 1795 рр. – Кам’янець-Подільський: вид.Кам.-Под.художньо-промислової профшколи, 1923 р.

(1)