Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дослідження статистичних джерел

Бібліографічні записи (1 – 10 / 50)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Атаманенко В. Б.] Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів 2 пол.16 ст. – «Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України», Дп., 1995 р., с.

[Боряк Г. В.] Ревізії та люстрації українських староств кін. 15 – сер. 16 ст. в аспекті історико-географічної джерельної цінності. – «Географічний фактор в історичному процесі», К., Наукова думка, 1990 р., с. 145 – 154.

[Будзинський З.] Nieznane spisy dekanalne eparchii lwowskiej jako źródła do dziejów pogranicza polsko-ruskiego w 2 połowie 18 w. – «Historia. Archiwistyka. Ludzie», Warszawa, 2000, s. 39 – 55.

[Гагенмейстер В. М.] Метрики 18 ст.: село Красноселки Летичівського повіту на Поділлі 1737 – 1795 рр. – Кам’янець-Подільський: вид.Кам.-Под.художньо-промислової профшколи, 1923 р.

[Гульдон З.] Spis dymów prawobrzeżnej Ukrainy z roku 1775. – Studia żródłoznawcze, 1979, t. 24, s. 181 – 186.

[Дашкевич Я. Р.] Люстрація Галичини 1469 р. як сфрагістичне джерело. – НГ, (5-а), 1995 р., с. 22 – 23.

[Дзира Я. І.] Перший паспорт козацтва: найдавніший реєстр низового війська 1581 р. – Літературна Україна, 1991 р., 13.06.

[Ейнгорн В. Й.] О вновь найденных малороссийских переписных книгах 1666 г. – ЧОИДР, 1895 г., № 2, с. 27 – 36.

[Іваненко А. О.] Козацький компут як історичне джерело: на матеріалах ревізії Переяславського полку 1726 р. – «Україна вчора, сьогодні, завтра», К., 1999 р., с. 41 – 47.

(1)