Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інформаційні технології

Бібліографічні записи (1 – 10 / 39)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Абсалямов Ю. М.] Опыт создания базы данных по военно-статистическим описания 1 п.19 в.: по материалам Оренбургской губернии. – «Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных дисциплин», К., 1990 г., 1990 г., с. 186 – 187.

[Амосов А. А.] О концепции информационно-поисковой системы по памятникам традиционной славяно-русской книжности. – «Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных дисциплин», К., 1990 г., 1990 г., с. 124 – 126.

[Бондаренко Р. І.] Використання ЕОМ у підготовці «Зводу». – «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України», К., 1991 р. с. 466 – 467.

[Боянівська М. Б.] Причинок до створення словника українських книжників 11 – 18 ст.: невідомі матеріали з рукописних фондів ЛНБ. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 333 – 342.

[Боянівська М. Б.] Українські рукописні пам’ятки 15 – с.17 ст.: до питання каталогізації за допомогою ЕОМ. – «Екологія культури», Льв., 1990 р., с. 114 – 115.

[Брюханова Є. Г.] Создание базы данных по материалам советских органов и направления её использования. – «Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных дисциплин», К., 1990 г., 1990 г., с. 208 – 209.

[Вальо М. А.] До питання про банки даних з українознавства. – УКС, 1998 р., т. 5, с. 139 – 143.

(1)