Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Зображення (іконографія)

Бібліографічні записи (1 – 10 / 13)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Греческая муза в малорусском изображении. – КС, 1884 г., № 4, с. 709 – 714, с рисунком.

[Белічко Н. Ю.] Раритетні видання з історії України. – Рукописна та книжкова спадщина України, 1994 р., т. 2, с. 126 – 135.

[Дашкевич Я. Р.] Корпус зображень міст України 16 – 18 ст. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 228 – 230.

[Жолтовський П. М.] Канцеляристи малюють на полях. – Жовтень, 1980 р., № 8, с. 118 – 124.

[Крип’якевич І. П.] Забуті види України 17 – 18 ст. – Українська книга, 1937 р., № 1, с. 18 – 20.

[Кучеренко В.] Наполеон Орда – майстер ведути. – Хроніка-2000, 1995 р., № 1, с. 153 – 162.

[Левицька М.] Rycina Jakuba Lauro ku czci Jana Zamoyskiego: nowe materiały do ikonografii Szarogrodu i Zamościa. – BHS, 1956, t. 18, № 1, s. 132 – 139.

[Максимович М. О.] Лубочные изображения малороссийских городов. – Киевлянин, 1850 г., т. 3, с. 186 – 188.

[Поленов Д. В.] Описание бороздинского собрания рисунков к его археологическому путешествию по России с гг.Ермолаевым и Ивановым. – «Труды 1-го археологического съезда», М., 1871 г., т. 1, отд. 2, с. 62 – 74.

(1)