Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Lewicka M. Rycina Jakuba Lauro ku czci Jana Zamoyskiego: nowe materiały do ikonografii Szarogrodu i Zamościa.

Lewicka M. Rycina Jakuba Lauro ku czci Jana Zamoyskiego: nowe materiały do ikonografii Szarogrodu i Zamościa. – BHS, , t. 18, № 1, s. 132 – 139.

Мова видання: польська

«Гравюра Якуба Лауро на честь Яна Замойського: нові матеріали до іконографії Шаргороду і Замостя».

Категорії

Автор: Левицька М.

Діячі (2): Замойський Ян (1542 – 1605 рр.), Лауро Я.

Географічні об’єкти (2): Замостя, Шаргород

Предмети (2): Зображення (іконографія), Образотворчі мистецтва Польщі