Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ворожко В. П. Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919 – 1954 рр.).

Ворожко В. П. Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919 – 1954 рр.). – Переяслав-Хмельницький, . – 22 с.

Libraries: НБУВ: РА418341

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1919 – 1954

Abstract (in Ukrainian):

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ворожко Валерій Павлович; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Categories

Author: Vorozhko V. P.

Subject: New arrivals