Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ворожко В. П. Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919 – 1954 рр.).

Ворожко В. П. Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919 – 1954 рр.). – Переяслав-Хмельницький, . – 22 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА418341

Мова видання: українська

Історичний період: 1919 – 1954 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ворожко Валерій Павлович; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Категорії

Автор: Ворожко В. П.

Предмет: Нові надходження