Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Куций І. П. «Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII - початок XX ст.).

Куций І. П. «Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII - початок XX ст.). – .

Libraries: НБУВ: РА428219

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Генеза цивілізаційної ідентичності : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Куций Іван Петрович.

Categories

Author: Kucyj I. P.

Subject: New arrivals