Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Куций І. П. «Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII - початок XX ст.).

Куций І. П. «Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII - початок XX ст.). – .

Бібліотеки: НБУВ: РА428219

Мова видання: українська

Генеза цивілізаційної ідентичності : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Куций Іван Петрович.

Категорії

Автор: Куций І. П.

Предмет: Нові надходження