Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ukraina Lithuanica [1].

Ukraina Lithuanica [1]. – К.: Інститут історії України НАН України, р., т. 1 – 224 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Політика і право

Гурбик Андрій Трактування «судових околиць» в громадському судочинстві на українських землях Великого князівства Литовського 11

Ващук Дмитро Дотримання та використання інституту «старини» у Великому князівстві Литовському в достатутовий період (на прикладі земської служби) 34

Дзярнович Олег Берестейський повіт до та після реформи 1565–1566 рр.: до історії адміністративно-територіальних одиниць у Великому князівстві Литовському 43

Степонавічене Лірія Деякі особливості реалізації норм заставного права (в перші роки функціонування Другого литовського статута) 54

Малов Олександр Боротьба за Невель у кінці смути 67

Степанков Валерій Велике князівство Литовське у політичних планах Богдана Хмельницького (1648 – перша половина 1649 рр.) 89

Перрі Морін Богдан Хмельницький та питання про видачу московському уряду самозванця Тимофія Анкудінова (1650 р.) 97

Газін Володимир Литовська еліта між Швецією, Московською державою, Польщею та козацькою Україною в середині 50-х рр. 17 ст. 106

Соціально-економічні відносини

Петров Микола Кам’янець-Подільський – політико-адміністративний, оборонний, містобудівний, економічний центр Подільської землі у складі Великого князівства Литовського (60–90-і роки 14 ст.) 121

Блануца Андрій Великокнязівська політика земельних надань на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині 15 ст. (за матеріалами Литовської метрики) 134

Жеребцова Лариса Структура митної системи Великого князівства Литовського у кінці 15 – середині 15 ст. 144

Берковський Владислав До питання експорту товарів з Волині в 15 – першій половині 17 ст.: торгівля воском та худобою 163

історіографічні розвідки

Дячок Олег Право Великого князівства Литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.) 176

Юсова Наталія Міркування Мирона Кордуби стосовно часу й обставин утворення української народності 197

Categories

Subjects (2): Collections of historical articles, General works on the Great duchy of Lithuania history