Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ukraina Lithuanica [4].

Ukraina Lithuanica [4]. – К.: р., т. 4 – 294 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Політика і право

Борис Черкас Політична ситуація на українських землях в контексті політики Золотої Орди 1312–1322 рр. 16

Костянтин Святнюк Упоминки, як складова частина дипломатичної гри уряду Великого князівства Литовського під час переговорів з правителями Кримського ханату: 30-х рр. XVI ст. 27

Дмитро Ващук Литовські Статути у повсякденній практиці середини XVI ст. (на прикладі родини Чорторийських) 32

Олександр Юга Перспективи козацької України під «опікою» Москви після 1654 р. в поглядах Альбрехта Станіслава і Януша Радзивіллів 43

Андрій Гурбик Оборонні бої за Київ та звільнення міста від армії Великого князівства Литовського (липень-серпень 1651 р.) 53

Володимир Газін Литовська верхівка та «українське питання»: політика шляхетсько-магнатських кіл ВКЛ стосовно козацької України в умовах московсько-польської війни 1654–1667 рр. 73

Соціально-економічні відносини

Оксана Валенене Проблема дослідження першого храму у Вільнюсі 81

Рітіс Йонайтіс Головні вінчики як індикатор міграційного шляху в XIII–XIV ст. через Київ до Литви 94

Ірина Хромова Сіверське карбування другої половини XIV ст. 118

Ірма Каплунайте Роль Німецького міста у Вільнюсі у другій половині XIV ст. 125

Станіслав Келембет Федір Ольгердович, князь кобринський, ратенський та жидачівський 146

Петро Кулаковський Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) 171

Ірина Ворончук Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внітрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти 189

Ad fontes

Андрій Блануца «Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. 206

Богдан Березенко, Дмитро Лукін Лист-угода між Філоном Кмітою Чорнобильським та братією монастиря святого Миколи Пустинського (1585) 220

Владислав Безпалько Матеріали виготовлення верхнього одягу українських селян другої половини XVI ст. (за актовими джерелами Волині) 232

5Валерій Степанков «Щоденник канцелярський» литовського польного гетьмана Януша Радзивілла як джерело дослідження революційних подій у Поділлі й Південно-Східній Волині (середина 1649 – березень 1651 рр.) 248

Історіографія та методологія

Саулюс Сарцявичус, Річардас Тараскявичус Методи ідентифікації продукції цегельників середньовічного Вільнюса на прикладі костелу Св. Миколая 259

Categories

Subjects (2): Collections of historical articles, General works on the Great duchy of Lithuania history