Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Джиджора І. Україна в 1 пол. 18 ст.: розвідки і замітки.

Джиджора І. Україна в 1 пол. 18 ст.: розвідки і замітки. – К.: р. – 8, 170 с. – ЗУНТК, т. 36.

Libraries: НБУВ: ВИ14844; НІБУ: 9(С2)14 / Д-41

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1 half 18 cent.

Abstract (in Ukrainian):

1. Грушевський М.С. Передмова. – с. 3 – 8.

2. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710-1730-х рр. – с. 1 – 95 (ЗНТШ, тт. 98 – 105).

3. Реформи Малоросійської колегії на Україні в 1722 – 1723 рр. – с. 96 – 109 («Науковий збірник, присвячений ювілею проф.М.С.Грушевського», Льв., 1906 р., с. 352 – 372).

4. До історії Генеральної військової канцелярії. – с. 110 – 118 (ЗНТШ, т. 107).

5. Матеріали Московського архіва Міністерства юстиції до історії Гетьманщини. – с. 119 – 133 (ЗНТШ, т. 86).

6. Нові причинки до історії відносин російського правительства до України в 1720-х і 1730-х рр. – с. 134 – 161 (ЗНТШ, т. 61).

7. Україна в 1 пол. 1738 р. – с. 162 – 170 (ЗНТШ, т. 69).

Categories

Authors (2): Dzhydzhora Ivan Mykolajovych (1880 – 1919), Grushevskyj Myxajlo Sergijovych (1866 – 1934)

Subjects (3): Economics, social strata of 1648 – 1783, Social history of St. Petersburg Empire (1700 – 1917), State power in 1648 – 1783