Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Конопка В. М. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України.

Конопка В. М. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України. – Львів, . – 19 с.

Libraries: НБУВ: РА412815

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Конопка Володимир Михайлович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Categories

Author: Konopka V. M.

Subject: New arrivals