Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Конопка В. М. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України.

Конопка В. М. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України. – Львів, . – 19 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА412815

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Конопка Володимир Михайлович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Конопка В. М.

Предмет: Нові надходження