Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ancient Slavs

Bibliographical records (1 – 10 / 16)

List sorting: author, title, A – Z

Дослідження з слов’яно-руської археології. – К. : Наукова думка, 1976 р. – 230 с.

[Dombrovskyj O.] Проблема антів у М.Грушевського. – УІ, 1992 р., № 1-4, с.

[Kupchynskyj O. A.] Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточних славян. – «Славянские древности», К., Наукова думка, 1980 г., с. 45 – 72.

[Niderle L.] Slovanské starožitnosti. Oddil Kulturní. Život starych slowanů. Zaklady kulturnich starožitnosti slovanskych. – Praha, dil I, sv. 1, 1911; dil I, sv. 2, 1913; dil III, sv. 1, 1921.

(1)