Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Давні слов’яни

Бібліографічні записи (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Дослідження з слов’яно-руської археології. – К. : Наукова думка, 1976 р. – 230 с.

[Домбровський О. М.] Проблема антів у М.Грушевського. – УІ, 1992 р., № 1-4, с.

[Ібн Х.] Книга путей и стран. – Баку: Элм, 1986 г. – 428 с.

[Купчинський О. А.] Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточних славян. – «Славянские древности», К., Наукова думка, 1980 г., с. 45 – 72.

[Мозговий І. П.] Християнізація Давньої України (І – поч. ХІ ст.). – Суми : Світ друку, 2018 р. – 555 с.

(1)