Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Черняхівська культура

Бібліографічні записи (1 – 5 / 5)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Барцева Т. Б.] Металл черняховской культуры. – М.: Наука, 1972 г. – 120 с.

[Брайчевський М. Ю.] Римська монета на території України. – Київ: Вид. АН УРСР, 1959 р. – 254 с.

[Гудкова О. В.] Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I—IV вв. н. э. – К.: Наукова думка, 1984 г. – 118 с.

[Левада М. Є.] Нові пам’ятки черняхівської культури на півночі Вінницької області. – Vita antiqua (Київ), 1999 р., т. 2, с. 92 – 98.

[Рутківська Л. М.] Раскопки черняховского могильника в с.Жовнино. – “15-а наукова конференція Ін-ту археології АН УРСР. Тези доповідей”, К., 1972 р., с. 297 – 300.