Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Вакуленко Л. В. Українські Карпати в пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси).

Вакуленко Л. В. Українські Карпати в пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси). – К.: р. – 304 с., 8 табл., 102 рис.

Мова видання: українська

Розділ 1. Історія дослідження та основні проблеми вивчення східнокарпатських старожитностей 15

Розділ 2. Прикарпаття. Культура карпатських курганів 23

2.1. Коротка фізико-географічна характеристика регіону 23

2.2. Прикарпаття в ранньоримський час 25

2.3. Територія поширення культури карпатських курганів 26

2.4. Поселення 30

2.4.1. Житлові споруди 32

2.4.2. Господарські споруди 35

2.4.3. Виробничі споруди 45

Розділ 3. Поховальний обряд культури карпатських курганів 47

3.1. Могильники і облаштування курганів 47

3.2. Типи поховань 64

3.2.1. Урновий тип 64

3.2.2. Ямковий тип 66

3.2.3. Поховання на горизонті 67

3.2.4. Кургани-кенотафи 67

3.3. Дерев’яні, кам’яні та земляні конструкції в курганах 70

3.3.1. Дерев’яні конструкції 70

3.3.2. Кам’яні конструкції 76

3.3.3. Рівчаки навколо поховання 78

3.4. Інші деталі поховального обряду 79

3.5. Реконструкція поховальних звичаїв 82

3.6. Соціальна і майнова диференціація поховань 89

Розділ 4. Речовий комплекс 93

4.1. Кераміка 93

4.1.1. Гончарна кераміка 93

4.1.1.1. Столова кераміка 94

4.1.1.2. Кухонний посуд 115

4.1.2. Ліпний посуд 120

4.1.2.1. Столовий посуд 120

4.1.2.2. Кухонний посуд 121

4.2. Привізний посуд 124

4.2.1. Скляний посуд 128

4.3. Інші вироби 130

4.3.1. Знаряддя праці 130

4.3.2. Побутові речі 132

4.3.3. Прикраси та елементи одягу 133

4.3.4. Предмети озброєння та кінського спорядження 140

Розділ 5. Хронологія 143

Розділ 6. Виробництво і торгівля 149

6.1. Землеробство і промисли 149

6.1.1. Характер господарства 149

6.1.2. Техніка землеробства, збирання та переробки продуктів рільництва, засоби зберігання врожаю 155

6.1.3. Польові культури 161

6.1.4. Системи землеробства 164

6.1.5. Інші форми виробничої і господарської діяльності 166

6.2. Гончарне виробництво 167

6.2.1. Витоки гончарного виробництва 167

6.2.2. Кельтський ренесанс 171

6.2.3. Гончарство культури карпатських курганів 172

6.3. Торгівля 174

6.3.1. Зовнішня торгівля 174

6.3.1.1. Імпортні товари 175

6.3.1.2. Римські монети та питання грошового обігу 177

6.3.1.3. Експортні товари 183

6.3.1.4. Античні міста Північного та Західного Причорномор’я як осередки посередницької торгівлі 185

6.3.1.5. Торгові шляхи 188

6.3.2. Внутрішня торгівля 190

6.4. Суспільні відносини 191

Розділ 7. Культура карпатських курганів і європейський племінний світ 193

7.1. Черняхівська культура 193

7.2. Культура Поянешть-Вертишкой 197

7.3. Пшеворська культура 201

7.4. Питання походження курганного поховального обряду 202

7.5. Племінна належність населення культури карпатських курганів 215

Розділ 8. Етнокультурна ситуація на території Українського Закарпаття в першій половині І тисячоліття н. е. 219

8.1. Коротка фізико-географічна характеристика регіону 219

8.2. Закарпаття в ранньоримський час 220

8.3. Поховальний обряд населення Закарпаття в пізньоримський час 221

8.3.1. Ґрунтові поховання 221

8.3.2. Курганні поховання 224

8.3.3. Пошаровий могильник Солонці 234

8.4. Хронологія закарпатських пам’яток пізньоримського часу 244

8.5. Економічні та культурні зв’язки 247

8.6. Гончарство 248

8.7. Міграційні процеси як визначальний чинник етно-культурного розвитку регіону 249

Висновки 251

Категорії

Автор: Вакуленко Ліана Василівна

Географічний об’єкт: Карпати

Предмети (2): Археологія регіонів України, Черняхівська культура