Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Studias of the maps of Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 141)

List sorting: author, title, A – Z

Картографія та історія України. – Льв3d: М.П.Коць, 2000 р. – 340 с.

[Abrahamowicz Z.] Trzy tureckie strategiczne mapy Ukrainy z 16 – 17 ww. – Sprawozdania z posiedzień komisji oddziału PAN w Krakowie, 1964, lipiec – grudzień, s. 103 – 105.

[Abrahamowicz Z.] Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев. – «Восточные источники по истории юго-восточной и центральной Европы», М., Наука, 1969 г., т. 2, с. 76 – 97.

[Adelung F. P.] О древних иностранных картах России до 1700 г. – ЖМНП, 1840 г., № 4, с. 1 – 26; № 5, с. 73 – 98.

[Aleksandrovych S.] Plan oborinnego obozu wojsk polskich pod Zborowem z sierpnia 1649 r. – «Z dziejów Europy środkowo-wschodniej», Białystok, 1995, s. 205 – 216, 5 ryc.

[Aleksandrovych S.] Plan oboronnego obozu wojska koronnego w Zbarażu z 1649 roku. – «Litwa i jej sąsiedzi od 12 do 20 w.», Poznań, 1994, s. 147 – 170, 4 ryc.

[Aleksandrovych S.] Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od 15 do połowy 18 st. – Poznań: 1971. – Univ.im.A.Mickiewicza, ser.hist., № 50.

[Aleksandrovych S.] Stosunki z Turcią i Tatarszczyzną w kartografii staropolskiej 16 – 18 ww. – «Polska – Niemcy – Europa», Poznań, 1977, s. 91 – 100. – Uniw.im.A.Mickiewicza, ser. hist., № 75.

(1)