Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Zbirky_prac_okremyx_istorykiv

Bibliographical records (1 – 10 / 78)

List sorting: author, title, A – Z

[Antonovych V. B.] Записки по русской истории. – - 581 с.

[Antonovych V. B.] Твори. – К.: ВУАН, 1932 р., т. 1 = 30, 314 с. – ЗбІФВ № 100.

[Bagalij D. I.] Вибрані праці у 6 тт. – Харків: 1999 р., т. 1 = 600 с.; т. 2 = 660 с.

[Bagalij D. I.] Очерки из русской истории. – Харьков: 1911 г., т. 1 = 624 с.; 1913 г., т. 2 = 374 с.

[Bagalij D. I.] Украинская старина. – Харьков: 1896 г., т. 1 = 304 с.

[Balinskyj M.] Studia historyczne. – Wilno: 1856. – 6, 367 s.

[Bartoszewicz J.] Studia historyczne i literackie. – Kraków: 1880, t. 1 – 405 s.; 1881, t. 2 – 400 s.; t. 3 – 400 s.

(1)