Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues in historiography

Bibliographical records (1 – 10 / 324)

List sorting: author, title, A – Z

Проблеми української історіографії. – Мукачево: Елара, 1996 р. – 116 с.

[Achkinazi I. V.] W kwestii etnogenezy krymczaków w radzieckiej historiografii. – Rocznik muzulmański (Warszawa), 1995, t. 3, s. 99 – 102.

(1)