Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Studies of Kyiv Rus' sources

Also look at:

Subject: Source studies

Bibliographical records (1 – 10 / 41)

List sorting: author, title, A – Z

Письменные памятники истории Древней Руси. – Спб.: Изд-во «Русско-Балтийский информационный центр», 2003 г. – 384 с.

[Bileckyj L. T.] Руська правда й історія її тексту. – Вінніпег: 1993 р.

[Brycyn M. J.] Из истории восточнославянской лексики. – К.: Наукова думка, 1965 г. – 160 с.

[Chamjaryckyj V. A.] Да пытаньня аб раннім летапісанні Беларусі: 12 – 13 ст. – ВАНБ, 1965 г., № 3, с. 90 – 98.

[Chugaev I. K.] Давньоруське літописання в працях М. І. Костомарова. – Сіверянський літопис. – 2011. – Вип. 2. – С. 39 – 44 (0,5 друк.арк.).

[Chugaev I. K.] Князі Давидовичі у чернігівському літописанні. – Чернігівські старожитності. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2015. – Вип. 2 (5). – С. 38–56 (0,5 друк. арк.).

[Chugaev I. K.] Літопис Святослава Ольговича (спроба реконструкції). – Український історичний збірник. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 6 – 16 (0,6 друк. арк.).

[Chugaev I. K.] Літописний матеріал чернігівського змісту ХІІ – середини ХІІІ ст. у Новгородському Першому літописі. – Український історичний збірник. – К., 2015 (0,6 друк.арк.) (у друці).

[Chugaev I. K.] Літописні фрагменти про Святослава Ярославича: до проблеми інтерпретації. – Сіверянський літопис. – 2014. – № 1–3. – С. 3–8 (0,5 друк. арк.).

(1)