Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Old Rus' nation

Bibliographical records (1 – 10 / 23)

List sorting: author, title, A – Z

[Berkovych M. Ju.] До питання про походження древньоруської народності. – НЗ Кіровоградського ПДІ, 1957 р., т. 3, с. 39 – 56.

[Dashkevych J. R.] Нація і утворення Київської Русі. – «Формування української нації: історія та інтерпретації», Льв., 1995 р., с. 8 – 15.

[Guslystyj K. G.] Древня Русь – колиска російського, українського і білоруського народів. – «Віковічна дружба російського і українського народів», К., Рад.школа, 1954 р., с. 52 – 83.

[Mocja O. P.] Давньоруська народність. – УІЖ, 1990 р., № 7, с. 3 – 13.

(1)