Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Давньоруська народність

Бібліографічні записи (1 – 10 / 23)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Беркович М. Ю.] До питання про походження древньоруської народності. – НЗ Кіровоградського ПДІ, 1957 р., т. 3, с. 39 – 56.

[Васильев М. А.] Язычество восточных славян накануне крещения Руси. – М.: Индрик, 1999. — 328 с.

[Гуслистий К. Г.] Древня Русь – колиска російського, українського і білоруського народів. – «Віковічна дружба російського і українського народів», К., Рад.школа, 1954 р., с. 52 – 83.

[Дашкевич Я. Р.] Нація і утворення Київської Русі. – «Формування української нації: історія та інтерпретації», Льв., 1995 р., с. 8 – 15.

[Загорульський Е. М.] О времени и условиях формирования древнерусской народности. – Ruthenica (К.), 2002 р., т. 1, с. 105 – 111.

[Залізняк Л. Л.] Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність? – Пам’ять століть, 1996 р., № 2, с. 2 – 14.

[Залізняк Л. Л.] Давньоруська народність: нова версія старого міфу. – ЕТІНЄ, 2001 р., т. 9, с.

[Залізняк Л. Л.] Київська Русь – перша українська держава. – ПУ, 1997 р., № 3, с. 42 – 48, 3 іл.

(1)