Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Галицько-Волинська держава

Бібліографічні записи (1 – 10 / 127)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Александров Д. Н.] Галицко-Волынская земля в 13 – 1 ч.14 вв. – М.: 1997 г.

[Александрович В. С.] Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Льв.: 1999 р. – 132 с.

[Бабишин С. Д.] Історичне значення книжності Галицько-Волинської Русі. – Українське літературознавство, 1971 р., т. 13, с. 60 – 67.

[Барвінський Б. О.] Pieczęcie bojarów halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w. – MH, 1909, t. 2, № 8-9, s. 116 – 119.

[Барвінський Б. О.] Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w.: uwagi krytyczne z powodu pracy A.Łappo-Danilewskiego. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, t. 1, № 6, s. 99 – 104; № 7, s. 127 – 130; № 8, s.? -?.

[Барвінський Б. О.] Дві печатки галицько-володимирських князів з 1316 і 1335 рр. – Руслан, 1903 р., №№ 170 – 171.

[Бартницький М.] Polityka zagraniczna ksiecia Daniela Halickiego w latach 1217 – 1264. – Lublin : Wydwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2005. – 251 s.

[Бєняк Я.] Вигаснення галицько-волинської княжої династії. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 79 – 85.

[Василенков М. І.] Принадлежала ли Подкарпатская Русь к Галицко-Волынской державе с 1281 по 1321 гг.? – Русин (Ужгород), 1923 г., №№ 155 – 159.

(1)