Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Загальні праці з історії Київської Русі

Бібліографічні записи (1 – 10 / 10)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бібіков С. М.] Нариси стародавньої історії УРСР. – К.: вид. АН УРСР, 1959 р. – 632 с.

[Греков Б. Д.] Киевская Русь. – М.: 1949 г.

[Нефедов С. А.] История России. Факторный анализ. – М.: 2010 г., т. 1 – 375 с.

[Пресняков О. Є.] Лекции по русской истории. – М.: Соцэкгиз, 1938 г., т. 1 – 6, 280 с.; 1939 г., т. 2, вып. 1 – 248 с.

[Пріцак О. Й.] Походження Русі. – К.: Обереги, 1997 р., т. 1 – 1084 с.; 2003 р., т. 2 – 1304 с.

[Рожков М. О.] Обзор русской истории с социологической точки зрения. – М.: 1905 г., т. 2, ч. 2 = 173 с.

[Смолій В. А.] Україна крізь віки: в 15 тт. – К.: Альтернативи, 1998 р., т. 1 = 335 с.; т. 2: 351 с.; т. 3 = 335 с.; т. 4 = 351 с.; т. 5 = 335 с.; т. 6 = 319 с.; т. 7 = 351 с.; 1999 р., т. 8 = 303 с.; т. 9 = 335 с.; т. 10 = 319 с.; т. 13 = 303 с.; т. 15 = 351 с.

[Толочко О. П.] Очерки начальной руси. – Киев; Спб. : Лаурус, 2015 г. – 333, [1] с.

[Шелухин С. П.] Звідкіля походить Русь. – Прага: 1929 р. – 129 с., карта.