Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Diplomacy in 1648 – 1654

Bibliographical records (1 – 10 / 78)

List sorting: author, title, A – Z

[Baranovskyj B.] Geneza sojuzu kozacko-tatarskiego w 1648 r. – PH, 1948, t. 38, № 2, s. 276 – 287.

[Brexunenko V. A.] Витоки кримської політики Богдана Хмельницького. – УІЖ, 1995 р., № 4, с. 87 – 92.

[Brexunenko V. A.] Донське козацтво як чинник зовнішньої політики Богдана Хмельницького. – «Доба Богдана Хмельницького», К., 1995 р., с. 120 – 141.

[Dubrovskyj V. V.] Богдан Хмельницький і Туреччина. – УІ, 1975 р., № 3-4, с. 22 – 27.

[Dzhedzhula J. A.] Таємна війна Богдана Хмельницького. – К.: Молодь, 1995 р. – 223 с.

[Dzhedzhula J. A.] Таємна дипломатія Богдана Хмельницького. – Політика і час, 1993 р., № 10, с. 75 – 80; 1993 р., № 11, с. 82 – 88; 1994 р., № 1, с. 73 – 79; 1994 р., № 2, с. 78 – 82; 1994 р., № 3, с. 90 – 95; 1994 р., № 4, с. 64 – 68; 1994 р., № 5, с. 74 – 78; 1994 р., № 6, с. 73 – 80; 1994 р., № 8, с. 71 – 76.

[Flejshxaker J.] Alexei Michajlowitsch und Bohdan Chmelnickyj. – Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, 1935, Bd. 11, № 1, S. 11 – 52.

[Gejl F.] Politika Vatikánu, Habsburků a polského magnátstva v letech ukrajinského národně osvobozovaciho boje: 1648 – 1657. – «Věčna družba: sbornik prací k trístému výročí opetného sjednocení Ukrajiny s Ruskem», Praha: Svět Sovětů, 1955, s. 115 – 151.

(1)