Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Armament in 1648 – 1783

Bibliographical records (1 – 10 / 49)

List sorting: author, title, A – Z

Старинные орудия из м.Батурина. – Артиллерийский журнал, 1866 г., № 8, с. 497 – 498.

[Davydenko V.] Чим вони воювали? – Козацтво, 1993 р., № 1, с. 31 – 34.

[Ficke Ju.] Dwa nowe średniowieczne miecze w muzeum wołyńskim towarzystwa przyjaciół nauk w Łucku. – Broń i barwa, 1937, t. 4, № 9, s. 193 – 194.

(1)