Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Historiography of Ukrainian ethnography

Also look at:

Subject: Historiography

Bibliographical records (41 – 50 / 63)

List sorting: author, title, A – Z

[Kravec M. M.] Вклад В.О.Шухевича у вивчення культури й побуту карпатського населення. – «Культура і побут населення українських Карпат», Ужгород, 1973 р., с. 123 – 126.

[Kurinnyj P. P.] Совєтські концепції походження великоруської народності та «руської» нації. – Науковий збірник Українського вільного університету (Мюнхен), 1963 р., т. 7, с.

[Levchenko M. Z.] З поля фольклористики та етнографії. – ЗбІФВ, 1927 р., № 55 = 72 с.

[Matejko K. I.] До історії етнографічного дослідження Бойківщини. – Матеріали з етнографії та мистецтвознавства, 1962 р., т. 7-8, с. 136 – 150.

[Mazurok O. S.] З минулого історичної науки на Закарпатті: Юрій Жаткович. – «На службі Кліо», Київ, 2000 р., с. 365 – 379.

[Mazurok O. S.] Юрій Жаткович як історик та етнограф Угорської Русі. – УІ, 1993 р., № 1-4, с. 142 – 156.

[Pelenskyj J. J.] Західноукраїнська етнографія 1919 – 1929 рр.: огляд. – ЛНВ, 1930 р., № 2, с. 159 – 165.

[Petrov V. P.] М.Ф.Сумцов як історик етнографії. – ЗапІФВ, 1926 р., т. 7-8, с.

(5)