Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Material culture, everyday life

Bibliographical records (11 – 20 / 108)

List sorting: author, title, A – Z

[Bilenkyj T.] Народные заклинания над пчелами: 2 рукописи 18 в. о пчеловодстве. – ПОДЕВ, 1880 г., № 8, с. 96 – 98; № 9, с. 106 – 109; № 20, с. 248 – 251; № 21, с. 262 – 265; № 23, с. 294 – 295; № 24, с. 310 – 312; № 26, с. 334 – 336; № 27, с. 348 – 351; № 28, с. 357 – 359.

[Bulgakov M. B.] Бортничество служилых людей Северской земли в 1 тр.17 в. – «Крестьяне и сельское хозяйство России в 14 – 18 вв.», М., 1989 г., с. 125 – 144.

[Chmil L. V.] Деякі риси побуту україної соціальної верхівки к.17 – 1 п.18 ст. – «Могилянські читання. 1999 р.», К., 2000 р., с. 154 – 159, 4 іл.

[Dankovska R. S.] Про пожежні значки Слобожанщини минулих часів. – Бюлетень Музею Слобідської України, 1928 р., № 4-5, с. 37 – 48.

[Dankovska R. S.] Українські народні світильники. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1927 р., т. 7, с. 93 – 103; 1930 р., т. 9, с. 43 – 58.

[Domanyckyj V. M.] Народний календар у Ровенському повіті Волинської губернії. – Матеріали до українсько-руської етнології, 1912 р., т. 15, с. 62 – 89.

[Dykariv M. O.] Народний календар Борисівської волості Валуйського повіту на Вороніжчині. – Матеріали до українсько-руської етнології, 1905 р., т. 6, с. 114 – 204.

(2)