Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

История культуры Польши

Библиографические записи (1 – 10 / 14)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Regiones euxinum spectantes : stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów. – Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2012. – 528 s.: fot.

Twórcy na służbie. – Warszawa: Instytut pamięci narodowej, 2013. – 216 s. – (Dziennikarze. Twórcy. Naukowcy)

Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich. – Szczecin: Muzeum narodowe w Szczecinie, 2012. – 392 s.: fot.

[Барич Г.] Ziemia przemyska i Przemyśl w rozwoju polskiej kultury renesansowej. – «Z epoki renesansu, reformacji i baroku», Warszawa, 1971, s.

[Гончарова В.] Katalog manuskriptów chorału łacińskiego w zbiorach lwowskich. – Archiwa, biblioteki i muzea kościelne, 1994, t. 63, s. 131 – 218.

[Исаевич Я. Д.] Польсько-українські і українсько-польські культурні взаємини: історіографія, періодизація, політичні аспекти. – «Польща – Україна: історична спадщина і суспільна свідомість», К., 1992 р., с. 39 – 43.

[Корний Л. Ф.] До питання про українсько-польські музичні зв’язки 16 – 17 ст. – Українське музикознавство, 1971 р., т. 6, с. 101 – 110.

[Лужний Р.] The Kiev Mohila academy in relation to polish culture. – HUS, 1984, v. 8, № 1-2, p. 123 – 135.

[Петер Ю.] Sprawy medyczne w zamojskich księgach miejskich. – Archiwum historii medycyny, 1962, t. 25, s. 1 – 26.

(1)